Välkommen till Capio!

Geriatrik

Vi på Capio Geriatrik är specialiserade på att ge vård till äldre människor. Många av våra patienter har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Capio Geriatrik Dalen

Capio Geriatrik Nacka

ASIH

Vi på Capio ASIH erbjuder avancerad sjukvård i hemmet som ett alternativ till vård på sjukhus. Vi erbjuder vård alla dygnets timmar, endast ett telefonsamtal bort är en trygghet när man är svårt sjuk.

Capio ASIH Dalen

Capio ASIH Nacka

Palliativ vård

Vi på Capio palliativ vård erbjuder lindrande vård till patienter med icke botbara symtomgivande sjukdomar. Målet med palliativ vård är att se till att den sista tiden i livet blir så bra och smärtfri som möjligt.

Capio Palliativa Dalen

Capio Palliativa Nacka